Kostnadsfritt: Morteza Kalhour och Bengt Nilervall Focalpay

  • Morteza Kalhour, CTO, Focalpay 

CTO på Focalpay. Morteza har en filosofie doktorsexamen i datavetenskap och matematik. Han har varit chefsarkitekt och CTO inom telekom- och fintechbranschen i över 30 år. Han har revolutionerat världen vi känner till flera gånger. Morteza skapade det första inbyggda Linuxsystemet och androidtelefoner som vi känner till idag. Morteza var en av de personer som skapade 3G-standarden bland många andra framsteg. Hans motto är: “Vi kan bygga det här på 3 veckor.”

  • Bengt Nilervall, Näringspolitisk expert Betalfrågor, Svensk Handel

Näringspolitisk expert inom betalfrågor på Svensk Handel. Bengt Nilervall har verkat inom betalbranschen i närmare 20 år. Han startade i branschen som försäljningschef på ett liten svensk betalväxel. Under 8 år byggde teamet upp företaget till en etablerad nordisk aktör innan företaget såldes till Bambora. De senaste 12 åren har han varit på Svensk Handel och arbetat med betalfrågor, såväl på nationella som den internationella arenan.

  • Paulina Modlitba, Konferencier