• Returer är en het fråga – så skapar Boozt en lönsam affärsmodell med effektiv returhantering

    Med: Sandra Gadd, CFO på Boozt

    Returer är en grundfråga för alla e-handelsbolag. Boozt arbetar datadrivet för att optimera returer eftersom onödiga returer driver kostnader, men också för att effektivare varuleveranser helt enkelt ger en god kundupplevelse och minskar miljöpåverkan. En effektiv – ekonomisk och miljömässig – hantering av returer är en möjlighet till att bli mer konkurrenskraftig. Alla parter tjänar på att minimera onödiga returer och i den frågan inte bara kan utan ska e-handeln vara ett föredöme för hela handeln.

    Taggning: e-commerce, Retail

    Om: Sandra Gadd

    Sandra är ansvarig för den finansiella verksamhetsplaneringen inklusive budgetar och prognoser, likviditet och finansiering. Vidare ingår även Finans- teamet (ansvariga för redovisning, skatt och finansiell rapportering samt hantering av interna kontroller), juridiska avdelningen, hållbarhets-teamet och Order Management Teamet (ansvariga för bedrägeri och Fair Use policyn) inom koncernen i Sandras ansvarsområde. Tidigare hade Sandra rollen som Transformation Finance Manager and Business Development Director. Innan hon kom till Boozt var hon Auktoriserad revisor och Manager på Deloitte.